Homepagina / Ondernemers / Incasso

Incasso

Incasso-opdrachten nemen wij op de volgende manier voor u in behandeling. U stuurt ons de factuur, betalingsherinnering(en) en correspondentie toe. Wij schrijven uw debiteur aan en brengen, conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,
de hoofdsom, (wettelijke) rente en incassokosten in rekening.
Wat dit besluit inhoudt, vindt u hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01

Er zijn drie mogelijke uitkomsten van een incassotraject:
De debiteur voldoet het gehele gevorderde bedrag (incl. rente en incassokosten).
De debiteur voldoet een gedeelte van het gevorderde bedrag.
De debiteur voldoet niets.

Wat brengen we bij u in rekening?
€30,- voor de veertiendagenbrief en 10% van de geïncasseerde hoofdsom. De incassokosten over het geincasseerde bedrag, met een minimum van € 40,--, komen voor rekening van de debiteur (volledig conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).

Contact

info@jakwint.nl
06 17874010
Jakwint.Juristen

 

Jakwint Juristen
  De Metten 20
7891 PT Klazienaveen

Contact

info@jakwint.nl
06 17874010
Jakwint.Juristen

Bezoekadres

Jakwint Juristen
  Hoenderkamp 20
7812 VZ Emmen